17 Φεβρουαρίου: Intersex 101 workshop

intersexΑυτή την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, ο/η Kitty Anderson, ειδικός σε Intersex ζητήματα από την ισλανδική ακτιβιστική οργάνωση Intersex Ísland και γραμματέας της OII Europe (Organisation Intersex International Europe), θα βρίσκεται στην Ελλάδα και θα πραγματοποιήσει ένα Intersex 101 workshop, σχετικά με τα σημαντικότερα σημεία των ζητημάτων που αφορούν Intersex ανθρώπους, τον Intersex ακτιβισμό και και την Intersex κοινότητα. 

Βασικός σκοπός είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της LGBTQ Κοινότητας της Αθήνας σχετικά με Intersex ζητήματα, για τα οποία δεν υπάρχει ευρεία γνώση στα ελληνικά πλαίσια, καθώς και η προσπάθεια να δημιουργηθεί εντός της Κοινότητας ένας ανοιχτός και όσο το δυνατόν πιο ασφαλής χώρος για την υποδοχή, ενσωμάτωση και συμμετοχή των Intersex ατόμων στα πλαίσιά της.

Το workshop θα γίνει στα Αγγλικά και θα ξεκινήσει στις 17:00, στη διεύθυνση Σαχτούρη 3, Ψυρρή.

Παρακαλούνται οι συμμετέχουσες/-οντες για την έγκαιρη προσέλευσή τους. 

H εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσιο των πρωτοβουλιών για τις Διμερείς Σχέσεις, του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο αποτελεί μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.**

This Saturday 17 February, Kitty Anderson, an expert on Intersex issues from the activist organisation Intersex Ísland, and secretary of OII Europe (Organisation Intersex International Europe), wil be in Greece and will give an Intersex 101 workshop about the most important issues that concern Intersex people, Intersex activism and the Intersex community.

The main purpose of this workshop is to educate and raise awareness in the LGBTQ Community of Athens about Intersex issues, on which there is no extensive knowledge within the Greek context, as well as the effort to create within the Community an open and safe space for the reception, inclusion and participation of Intersex people.

The workshop is going to take place in English and begin at 17:00.

Participants are requested to arrive on time.

Τhe workshop is taking place as a part of the iniatives for bilateral relations, of the program «We Are All Citizens», which is part of the EEA Grants. Fund operator is the Bodossaki Foundation.